Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru....
Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači....
Deratizacija

Deratizacija

Deratizacija

Deratizacijom se smatraju postupci uništavanja štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika....
Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija je hemijsko uništavanje (suzbijanje) korova i drvenastog raslinja na brz i učunkovit način. Predstavlja skup različitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete..
Deviperacija

Deviperacija

Deviperacija

Eradikacija je hemijsko uništavanje (suzbijanje) korova i drvenastog raslinja na brz i učunkovit način. Predstavlja skup različitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje DEVIPERACIJA je metod odbijanja, repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda.bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete..

Povijest društva

"Deratizer" d.o.o Sarajevo, sa sjedištem u ul. Ćemaluša br. 6 je specijalizovano preduzeće za pružanje usluga sanitarne, ekološke i preventivne zaštite.

Preduzeće je osnovano 1989. god. i od tada vršimo kvalitetno i neprekidno usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Preparati kojima izvodimo naše usluge su ekološki prihvatljivi, nisu štetni po ljude i okoliš, te za svaki preparat koji koristimo posjedujemo certifikate  odobrene  od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

 

Pročitaj više...

Zakonska regulativa

  • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Službene novine Federacije BiH, broj 29/05
  • Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Službene novine Federacije BiH broj 30/16

Pročitaj više...

Reference

Deratizer d.o.o. Sarajevo, usluge sanitarne preventivne zaštite, trenutno obavlja u preko 1000 većih i manjih privrednih i drugih subjekata na čitavom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Prisutni smo u svim granama industrije i u svim važnijim ustanovama i državnim institucijama.

Pročitaj više...

Go to top