"Deratizer" d.o.o Sarajevo, sa sjedištem u ul. Ćemaluša br. 6 je specijalizovano preduzeće za pružanje usluga sanitarne, ekološke i preventivne zaštite.

Preduzeće je osnovano 1989. god. i od tada vršimo kvalitetno i neprekidno usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Preparati kojima izvodimo naše usluge su ekološki prihvatljivi, nisu štetni po ljude i okoliš, te za svaki preparat koji koristimo posjedujemo certifikate  odobrene  od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Preduzeće je u potpunosti usklađeno po "Pravilniku o uslovima u pogledu stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostora i drugih uslova kojima moraju udovoljavati zdravrsvene ustanove, privredna društva odnosno fizička lica – obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Službene novine Federacije BiH, broj 30/16)".

Za obavljanje djelatnosti preduzeće posjeduje svu odgovarajuću i modernu opremu, kao i specijalna i namjenska vozila.

Poslove sanitarne, ekološke i preventivne zaštite izvode stručno osposobljene ekipe sanitarnih inžinjera i sanitarno - ekoloških tehničara, koje su pod  nadzorom doktora epidemiologa.

 

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru....
Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači....
Deratizacija

Deratizacija

Deratizacija

Deratizacijom se smatraju postupci uništavanja štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika....
Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija je hemijsko uništavanje (suzbijanje) korova i drvenastog raslinja na brz i učunkovit način. Predstavlja skup različitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete..
Deviperacija

Deviperacija

Deviperacija

DEVIPERACIJA je metod odbijanja, repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda..

Adresa:         Ćemaluša 6, 71000 Sarajevo

Email:            deratizerdoo@gmail.com

Tel:                033/216-373, Mob: 061/928-535 

Go to top