Deratizer d.o.o. Sarajevo, usluge sanitarne preventivne zaštite, trenutno obavlja u preko 1000 većih i manjih privrednih i drugih subjekata na čitavom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Prisutni smo u svim granama industrije i u svim važnijim ustanovama i državnim institucijama.

U svojoj praksi imamo iskustvo u obavljanju sistematske deratizacije u više općina na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.


Posjedujemo 6 namjenskih vozila u sopstvenom vlasništvu, svu potrebnu i najmoderniju zaštitnu opremu za radnike kao i sredstva i uređaje za obavljanje DDD usluga.

 

 

 

PIŠU O NAMA:

 

 

 

                                                                                             Srijeda, 21 Juni 2017, 15:27

 

 

 

Poštovana,

 

 

Vama i Vašim saradnicima na terenu....,  ispred kolega iz RD Zenica, zahvaljujemo na korektnoj i  svakako pohvalnoj fer saradnji, te blagovremenom i potpunom Izvještavanju..., a što naravno očekujemo i  u budućem  ugovornom  periodu tokom ove naše uspješne  posl. saradnje po ovim  poslovima u posl.2017.g ...!

 

 

 

Lp Odjel SOZ Z-ca Esad Š.

 

 

                                                                                           Ponedjeljak, 17 Juli 2017, 13:04

 

 

 

Poštovana / ini,

 

 

Očekujemo nastavak naše uspješne saradnje, te po završetku  ovih redovnih mjesečnih aktivnosti – za mj. Juli  i  tako dalje do kraja posl.godine 2017.g – i  one  VAŠE uredno skenirane – mjesečne kartice/Izvještaje  za sva prodajna mjesta za  TC (Telecom centre) RD Zenica...!

 

Ovom prilikom,  izražavamo naše zadovoljstvo ispred Naručioca ovih usluga,  na  dosadašnjoj fer korektnoj saradnji i blagovremenoj najavi i kvalitetu ovih Ugovorenih aktivnosti po svim našim tk objektima u Regionalnoj Direkciji ZENICA....!

 

Lp za Odjeljenje SOZ Esad Š.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši partneri

 

 

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru....
Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači....
Deratizacija

Deratizacija

Deratizacija

Deratizacijom se smatraju postupci uništavanja štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika....
Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija je hemijsko uništavanje (suzbijanje) korova i drvenastog raslinja na brz i učunkovit način. Predstavlja skup različitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete..
Deviperacija

Deviperacija

Deviperacija

DEVIPERACIJA je metod odbijanja, repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda..
Go to top