Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru.   To  je skup različitih mjera koji se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama (bakterije, virusi, gljive, paraziti, protozoe).   Obaveznom preventivnom dezinfekcijom smatra se sistemska i kontinuirana primjena mehaničkih, fizikalnih i hemijskih metoda i sredstava, samostalno ili kombinovano, radi odstranjivanja ili uništavanja patogenih mikroorganizama (saprofita).   Osnovni cilj preventivne dezinfekcije jeste:

  •   - sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; 
  •   - zaštita radne okoline;
  •   - osiguranje i poboljšanje higijenskih uslova.

 Preventivnu dezinfekciju u pogonima za proizvodnju hrane provode za to posebno osposobljene osobe u toku radnog procesa, odnosno upotrebe uređaja, sredstava, opreme i pribora.   

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru....
Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači....
Deratizacija

Deratizacija

Deratizacija

Deratizacijom se smatraju postupci uništavanja štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika....
Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija je hemijsko uništavanje (suzbijanje) korova i drvenastog raslinja na brz i učunkovit način. Predstavlja skup različitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete..
Deviperacija

Deviperacija

Deviperacija

DEVIPERACIJA je metod odbijanja, repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda..
Go to top