Deratizacijom se smatraju postupci uništavanja štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika.   To je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja prisutne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici.  

U procesima deratizacije postoje obavezna preventivna i protuepidemijska deratizacija.  

Obavezna (preventivna) deratizacija kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizičke i hemijske mjere koje se provode s ciljem sprječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, prostorima ili objektima.  

Obavezna protuepidemijska deratizacija vrši se prilikom pojave ili opasnosti od pojave kuge, leptospiroze ili drugih zaraznih bolesti gdje izvor mogu biti glodavci.   Štete koje glodavci nanose mogu se podijeliti na :

  • Zdravstvene  - predstavljaju prirodne rezervoare ili prijenosnike zaraznih bolesti  koje se  mogu prenijeti na čovjeka i domaće životinje. Mogućnost prijenosa bolesti je velika i stalna, budući da se uvijek nalaze u blizini ljudi ili životinja;
  • Ekonomske – konzumiraju, oštećuju i onečišćuju velike količine hrane i druge robe.   Zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije, glodavci mogu predstavljati veliku opasnost po čovjeka i njegovu okolinu.  

 

Suzbijanje i smanjenje populacije štetnih glodavaca provodi se mehaničkim, fizičkim i hemijskim metodama.   Na našem geografskom prostoru  najčešće su prisutne tri vrste glodavaca i to:  

  • - Sivi pacov – Rattus norvegicus 
  • - Crni pacov – Rattus rattus 
  • - Domaći kućni miš – Mus musculus 

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru....
Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači....
Deratizacija

Deratizacija

Deratizacija

Deratizacijom se smatraju postupci uništavanja štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika....
Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija je hemijsko uništavanje (suzbijanje) korova i drvenastog raslinja na brz i učunkovit način. Predstavlja skup različitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete..
Deviperacija

Deviperacija

Deviperacija

DEVIPERACIJA je metod odbijanja, repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda..
Go to top