DEVIPERACIJA je metod odbijanja, repelencije gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda.

U BiH živi 14 vrsta zmija, samo tri vrste su otrovne.

Repelenti se apliciraju na području koje se želi zaštititi od prolaska zmija. Njihovo djelovanje vremenom slabi, te se poslije određenog vremena moraju ponovo aplicirati. Djelovanje repelenata se zasniva na vrlo osjetljivim njušnim receptorima zmija koje izbjegavaju tretirana područja. Uspješnost repelenata je različita kod pojedinih vrsta, te zavisi i od vremenskih uslova primjene.

 

Koristimo specijalizirana sredstva za odbijanje zmija (tzv. repelenti) koji su neškodljivi za ljudsko zdravlje i okoliš, a svojim specifičnim mirisom odbijaju zmije, te se one drže podalje od tretiranih područja.

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru....
Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači....
Deratizacija

Deratizacija

Deratizacija

Deratizacijom se smatraju postupci uništavanja štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika....
Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija je hemijsko uništavanje (suzbijanje) korova i drvenastog raslinja na brz i učunkovit način. Predstavlja skup različitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete..
Deviperacija

Deviperacija

Deviperacija

DEVIPERACIJA je metod odbijanja, repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda..
Go to top