Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači.

Insekti su najveći životinjski razred kako po broju vrsta, tako i po broju individua. Taj golemi broj vrsta prilagodio se različitim ekološkim odnosima i učestvuje u najraznovrsnijim procesima u prirodi. U ekološku vezu sa čovjekom insekti ulaze kao direktni ili indirektni prenosnici zaraznih bolesti, kao paraziti ili kao štetnici koji uništavaju ili oštećuju čovjeku korisne resurse.  

Dezinsekcija je sistem objedinjenih preventivnih i korektivnih postupaka kojima je cilj nadziranje populacije insekata kako ne bi postali problem, odnosno da ne smetaju, ugrožavaju zdravlje ili nanose ekonomske štete.   U provođenju dezinsekcije koristimo se:  biološkim, fizikalno mehaničkim ili hemijskim metodama.  

Preventivna dezinsekcija kao obavezna zakonska mjera sanitarne zaštite isključuje svaku eventualnu jaču infestaciju objekata štetočinama, a samim tim i sve negativne posljedice. 

Dezinsekcija podrazumijeva i način sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) na površine, u prostor ili objekat.

Štetnici od javnozdravstvene važnosti mogu se podjeliti u više grupa i to:

 • -  Prijenosnici zaraznih bolesti: komarci, muhe, buhe, uši tijela, krpelji;
 • - Mehanički prijenosnici mikroorganizama: žohari (smeđi i crni), mravi (faraonski i kućni);
 • - Paraziti na tijelu: uši glave i stidne uši;
 • - Uzročnici alergijskih reakcija: stjenice, leptiri, kornjaši, grinje;
 • - Štetni člankonošci toksičnog djelovanja: pauci, tarantula, ose, stršljen, obad, štipavci, stonoge, strige;
 • - Skladišni štetnici: leptiri, moljci, kornjaši: žišci, crvotočci, kožojedi, slaninari, brašnari i gljivari, grinje.;
 • - Štetnici estetske ili javnozdravstvene važnosti: skokuni, babure, uholaže i šturci.    

 

  U prehrambenoj industriji očekivane vrste insekata su:

 •   -  Crni žohar - Blatta orientalis
 •   -  Smeđi žohar- Blattella germanica
 •   -  Žuti mrav - Monomorium faranois  
 •   -  Domaća muha - Musca domestica  
 •   -  Žitni, kukuruzni, pirinčani  žižak - Sitophilus sp  
 •   -  Kestenjasti brašnar - Tribolium castaneum  
 •   -  Mali brašnar - Cryptolestes sp  
 •   -  Smeđi brašnar - Rhizopertha dominica  
 •   -  Bakrenasti moljac - Plodia interpunctella  

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru....
Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači....
Deratizacija

Deratizacija

Deratizacija

Deratizacijom se smatraju postupci uništavanja štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika....
Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija je hemijsko uništavanje (suzbijanje) korova i drvenastog raslinja na brz i učunkovit način. Predstavlja skup različitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete..
Deviperacija

Deviperacija

Deviperacija

DEVIPERACIJA je metod odbijanja, repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda..
Go to top