Eradikacija je hemijsko uništavanje (suzbijanje) korova i drvenastog raslinja  na brz i učinkovit način. Predstavlja skup različitih  mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete.

Važnost redovitog i adekvatnog obavljanja eradikacije posebno dolazi do izražaja u onim djelatnostima gdje bi invazivan rast korova mogao uzrokovati direktnu štetu po samo poslovanje.

Korove uništavamo na svim površinama i to pojedine vrste na uređenim površinama ili sve korove i trave tamo gdje treba uništiti svo raslinje kao na primjer neiskorištene poljoprivredne površine, uz obale rijeka,  ispod raznih cjevovoda u hemijskoj industriji, uz željezničke pruge,  u odvodnim kanalima i slično.

Jedan od  problema dašnjice odnosi se na ambroziju, koja sve većem broju ljudi uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme i onesposobljava ih u obavljanju svakodnevnih poslova i obaveza.

Suzbijanje korova može se provesti mehaničkim metodoma (ručno čupanje, kultiviranje, redovita košnja) i primjenom herbicida.

Uslugu eradikacije (uništavanja korova) obavljamo isključivo ekološki prihvatljivim  herbicidima koji nisu štetni za okoliš, a izuzetno su učinkoviti.

 

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru....
Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači....
Deratizacija

Deratizacija

Deratizacija

Deratizacijom se smatraju postupci uništavanja štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika....
Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija

Eradikacija je hemijsko uništavanje (suzbijanje) korova i drvenastog raslinja na brz i učunkovit način. Predstavlja skup različitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete..
Deviperacija

Deviperacija

Deviperacija

DEVIPERACIJA je metod odbijanja, repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda..
Go to top